המצאה אמריקאית גאונית שמשנה את הצורה בה אנו פורטים על הגיטרה.
Mind Blown!